PARK DYREKCYJNY I DAWNA SIEDZIBA DYREKCJI APANAŻY CARSKICH
(Białowieża, luty 2010)