STAJNIE CARSKIE I BRAMA PAŁACOWA
(Białowieża, luty 2010)