WiDOK NA STAWY I GROBLE Z OBELISKIEM AUGUSTA III SASA"
(Białowieża)