Raczyński Aleksander (1872-1941)


Dr Aleksander Raczyński

 Dr Aleksander Raczyński – minister rolnictwa i dóbr państwowych w okresie od 21 czerwca do 30 września 1926 roku.

  W kilka dni po nominacji na ministra, Aleksander Raczyński odwiedził Białowieżę (26-28 czerwca 1926 roku). Towarzyszył mu dyrektor departamentu leśnego Jan Miklaszewski. Obaj panowie zapoznali się ze stanem Puszczy Białowieskiej, prowadzoną w niej gospodarką i eksploatacją leśną. Ich wizytę w Białowieży poprzedziła konferencja zwołana 23 czerwca w Warszawie przez Departament Leśny Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Głównym tematem konferencji był statut organizacyjny Nadleśnictwa Rezerwat, jako Parku Narodowego.

  Wydawane w Warszawie pro-endeckie czasopismo „Myśl Niepodległa” (nr 822 z 1926 r.), komentując wspomnianą wizytę, napisało:

  „Jeśli szanowni wizytatorzy nie byli całkowicie pochłonięci kwestją rezerwatu i, jak zapowiadał komunikat z dnia 27 czerwca, wykorzystali podróż także „w celu bezpośredniego zapoznania się ze stanem puszczy, oraz prowadzoną tam gospodarkę”, mogli się naocznie przekonać, że tartaki stoją, roboty leśne zakrawają na żarty, po puszczy szwendają się watahy dawnej armji jen. Bałachowicza, nagrodzonego za udział w zamach majowym jakąś koncesyjką, a ludność miejscowa, żyjąca z eksploatacji, klnie na czem świat stoi sprawców swej niedoli”.

   Niestety, wizyta ministra Raczyńskiego w Białowieży, nie doprowadziła do poprawy w gospodarowaniu Puszczą, jak też nie uregulowała narosłych problemów robotniczych. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak