Artiuch Michał (1935-1990)


Michał Artiuch

 Wielu starszych mieszkańców puszczańskiej wsi Budy i okolic pamięta sylwetkę Michała Artiucha, długoletniego leśniczego Leśnictwa Budy, w charakterystycznej furażerce na głowie.

   Michał Artiuch urodził się 20 kwietnia 1935 roku w Białowieży. Po ukończeniu siedmioletniej szkoły podstawowej w 1949 r. podjął naukę na wydziale stolarskim w trzyletnim Państwowym Liceum Przemysłu Drzewnego I Stopnia w Hajnówce, które ukończył w 1952 r. Jeszcze w czasie nauki w szkole, w lipcu 1951 r., odbył praktyki zawodowe w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Drzewnego (Zakład Nr 11 w Mosinie). W dniu 16 października 1953 r. podjął pracę w Nadleśnictwie Białowieża na stanowisku manipulanta, a od 1 listopada przejął obowiązki składnicowego. Od 1 lipca 1954 r. pełnił obowiązki leśniczego Leśnictwa Topiło w Nadleśnictwie Państwowym Starzyna Rejonu Lasów Państwowych w Białowieży. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte ubiegłego wieku to były czasy, gdy wielu ludzi pracujących na odpowiedzialnych stanowiskach zdobywało doświadczenie najpierw w praktyce, później dopiero uzupełniając je wiedzą teoretyczną i podnosząc stopniowo swe kwalifikacje zawodowe. Tak było i w przypadku Michała Artiucha. 9 maja 1955 r. rozpoczyna on kurs dla leśniczych w Tułowicach (Wielkopolska), który kończy 27 sierpnia tegoż roku. 15 maja 1956 r. przechodzi do pracy w Nadleśnictwie Białowieża, a od 20 sierpnia 1956 r. zostaje przeniesiony z urzędu do Nadleśnictwa Zwierzyniec. 29 sierpnia 1967 r. uzyskuje on świadectwo dojrzałości i tytuł technika technologa. 1 stycznia 1973 r. w wyniku zmian terytorialnych jednostek terenowych Lasów Państwowych i likwidacji Nadleśnictwa Zwierzyniec przechodzi do Nadleśnictwa Białowieża. Od 1 października 1974 r. jest leśniczym Leśnictwa Budy, a w latach 1980 – 1981 pełni funkcję leśniczego technologa do spraw wdrożeniowych w Nadleśnictwie Białowieża. Na początku 1982 roku powraca na dawne stanowisko leśniczego na Budach, na którym pozostaje aż do śmierci. Jego praca zawodowa była wysoko oceniana przez przełożonych, o czym świadczą liczne nagrody Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku.

  Michał Artiuch oprócz pracy zawodowej angażował się też w sprawy społeczne. Często zasiadał w komisjach wyborczych do sejmu i w wyborach samorządowych. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, dzięki osobistemu zaangażowaniu, w jego leśniczówce w Czerlonce, gdzie mieszkał, został założony punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowieży. Jako zagorzały czytelnik sam osobiście przywoził i wymieniał książki do punktu bibliotecznego.

Michał Artiuch zmarł niespodziewanie 5 listopada 1990 roku i został pochowany na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Andrzej Buszko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak