Myszkiewicz Piotr


 Piotr Myszkiewicz

Technik leśnictwa, pracownik Białowieskiego Parku Narodowego, przewodnik turystyczny, wędkarz, sportowiec.

Urodził się 5 lipca 1952 roku w Białowieży w rodzinie Aleksego i Olgi (z domu Pieczko). Jego ojciec pracował jako brakarz I stopnia w Nadleśnictwie Białowieża.

W latach 1959-1966 roku uczęszczał do miejscowej Szkoły Podstawowej, a następnie kontynuował naukę w Technikum Leśnym w Białowieży, które ukończył w 1971 roku.

W latach 1971-1972 odbył staż w Nadleśnictwie Browsk. 1 października 1975 roku rozpoczął pracę w Białowieskim Parku Narodowym. Pracował jako strażnik, starszy strażnik, podleśniczy, leśniczy, obecnie – jako komendant Straży Parku.

W czerwcu 1977 roku zdał egzamin na przewodnika PTTK i przez szereg lat zajmował się w wolnych chwilach przewodnictwem turystycznym po Puszczy Białowieskiej. Często oprowadzał gości Białowieskiego Parku Narodowego, w tym wiele znanych osób, jak np. prezydent Aleksander Kwaśniewski, senator Bogdan Borusewicz.

W pierwszych latach pracy działał w związkach zawodowych. W marcu 1983 roku został wybrany przewodniczącym Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników przy Białowieskim Parku Narodowym.

W czasie pracy na terenie ścisłego rezerwatu BPN, służył pomocą wielu naukowcom (m.in. prof. Simonie Kossak) przy ich badaniach naukowych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pomagał także Bożenie i Janowi Walencikowi przy realizacji słynnego serialu telewizyjnego pt. „Tętno pierwotnej puszczy”. Współpracował również z innymi filmowcami przy realizacji reportaży telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych i oświatowych.

Zamiłowany wędkarz. Od 1966 roku należy do Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest członkiem Koła PZW „Tarpan” przy Białowieskim Parku Narodowym. Jego największym sukcesem jest złapanie na stawach w Parku Pałacowym w Białowieży pięciokilogramowego szczupaka.

Uprawia czynnie sport. Gra w siatkówkę, jest członkiem drużyny siatkarskiej Białowieskiego Parku Narodowego, która odnosi duże sukcesy w dorocznych Turniejach Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Kilkakrotnie otrzymywał pamiątkową statuetkę dla najstarszego zawodnika Turnieju. Jest członkiem Towarzystwa Sportowego „Żubr” (sekcja siatkarska). Uczestniczy w turniejach siatkarskich organizowanych także poza Białowieżą.

Odznaczony Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2010).

Żonaty. Żona Alicja również jest pracownikiem Białowieskiego Parku Narodowego. Mają trójkę dzieci: Agnieszkę, Piotra i Małgorzatę. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak