Małaszewicz Bazyli (1895-1974)


 
Bazyli Małaszewicz

 Cieśla, drwal i robotnik tartaczny.
Urodził się 2 lutego 1895 roku w Bojarach (pow. wołkowyski) w rodzinie Maksyma i Zofii z domu Władyczuk. Tuż po zakończeniu I wojny światowej zawarł związek małżeński z Olgą z domu Czmiel, urodzoną 20 sierpnia 1898 roku we wsi Podziemienije. Małżeństwo początkowo mieszkało we wsi Bojary, później we wsi Krupa (gm. Łysków).

 Na początku lat 20. małżeństwo Małaszewiczów przeniosło się do Puszczy Białowieskiej. Bazyli początkowo pracował jako drwal, a po uruchomieniu tartaku w Grudkach został w nim zatrudniony jako robotnik.

 Pierwszy ich syn, Włodzimierz, urodził się 5 lipca 1923 roku w Białowieży. Drugi syn, Konstanty, przyszedł na świat 24 stycznia 1929 roku, także w Białowieży. Rodzina mieszkała w Grudkach w budynku socjalnym nr 8.

  Z zachowanych dokumentów wynika, że Bazyli posiadał w Krupie majątek nieruchomy, składający się z budynku mieszkalnego, obiektów gospodarczych oraz 4 dziesięcin ziemi. Pod koniec 1929 roku oddał ten majątek w dzierżawę Janowi Małaszewiczowi s. Daniela na okres do 5 listopada 1931 roku.

  Małżeństwo Małaszewiczów nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem. Bazyli zamieszkał u Tekli Archipow na Podolanach II nr 40, gdzie przebywał aż do śmierci. Olga z kolei zamieszkała w domu przy ul. Tropinka 51 w Białowieży (cały czas opiekowała się nią Wiera Natorin).

  Bazyli zmarł 10 maja 1974 roku w Białowieży i został pochowany na tutejszym cmentarzu. Natomiast Olga zmarła 17 maja 1988 r. i została pochowana na cmentarzu prawosławnym w Starosielcach w Białymstoku. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak