Wołoncewicz Marta mgr (1981-2023) 

 Mgr Marta Wołoncewicz

(1981-2023)

    Mgr Marta Wołonczewicz była nauczycielką w Technikum Leśnym w Białowieży.

 Urodziła się 4 grudnia 1981 roku. Jej rodzina od lat pracowała w białowieskim technikum. Jako absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce, kontynuowała naukę w Policealnym Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie, które ukończyła w 2002 roku. Następnie podjęła studia o specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra polonistyki otrzymała w 2007 roku. Dwa lata później ukończyła kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa w Białymstoku.

 W tym czasie pracowała w Technikum Leśnym na umowach na zastępstwo, w Publicznym Gimnazjum w Dubinach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży. Od 1 września 2012 roku była już na stałe związana z białowieskim technikum jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka. Stale się dokształcała i rozwijała zainteresowania. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego języka polskiego, była też egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Opiekowała się nauczycielami odbywającymi staż na awans zawodowy.

 Największą jej pasją była praca z młodzieżą w ramach koła recytatorskiego, wokalnego i chóru szkolnego. Tworzyła i reżyserowała wystąpienia młodzieży nie tylko w szkole, ale też w różnych konkursach i przeglądach artystycznych uczniów. Za swoją pracę i zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodzieży otrzymała w 2019 roku Nagrodę Ministra Środowiska, otrzymywała też liczne nagrody Dyrektora Technikum. W pamięci swych uczniów pozostała ciepłą, miłą i życzliwą opiekunką, przekazującą im nie tylko wiedzę, ale i kształtującą wiarę w ich możliwości.

 Zmarła 26 czerwca 2023 roku. Została pochowana na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda