Pomnik Sybiraków w Białowieży


 
Pomnik Sybiraków

 Pomnik Sybiraków, poświęcony mieszkańcom rejonu Puszczy Białowieskiej deportowanym na Syberię w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, został postawiony pod koniec października 2021 roku przy starych torach kolejowych za dawną stacją PKP Białowieża-Towarowa.

 Inicjatywa postawienia pomnika i jego wykonanie – to wspólne dzieło Białowieskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy, wójta Alberta Litwinowicza i Urzędu Gminy Białowieża, obydwu białowieskich proboszczów: ks. kan. Bogdana Popławskiego i ks. prot. Sergiusza Korcha, Andrzeja Józefa Nowaka – ówczesnego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dariusza Skirko – nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża, Anny Kulbackiej – dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce, które wyraziło zgodę na postawienie pomnika na działce, której jest właścicielem.

 Pomnik wykonał Adam Korobkiewicz z Narwi. Cały projekt był współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego i Lasów Państwowych.

 Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 24 marca 2022 roku, po zakończeniu Mszy św. w kościele rzymskokatolickim w Białowieży, której przewodniczył arcybiskup Józef Guzdek.

 W uroczystości oprócz zaproszonych gości wzięli udział Sybiracy z Białowieży i Hajnówki. Reprezentanci Związku Sybiraków – Paweł Szpakowicz (który jako dziecko wraz z całą rodziną, właśnie stąd został wywieziony na Wschód), Helena Okołów i Lech Nowacki umieścili w podstawie pomnika kapsułę czasu zawierającą ustaloną do tej pory listę nazwisk osób deportowanych z rejonu Puszczy Białowieskiej.

 Po odsłonięciu pomnika w auli miejscowego Technikum Leśnego odbyło się spotkanie z historykami z Muzeum Pamięci Sybiru i występ artystyczny młodzieży.

 Podczas uroczystości Beata Hyży-Czołpińska zrealizowała blisko 20-minutowy reportaż pt. „Dzikie tulipany” dla TVP3 Białystok (w serii „Świadkowie czasu”). (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda