Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego (Teremiski)


Uczniowie zdelegalizowanego Liceum w Mińsku przed budynkiem Uniwersytetu Powszechnego

Zamkniętą w 1979 roku szkołę w Teremiskach kupił w roku 2000 Adam Wajrak, znany dziennikarz ekologiczny i przyrodnik, od wielu lat związany z regionem Puszczy Białowieskiej, a następnie przekazał ją Fundacji Jacka Kuronia.

   W październiku 2002 roku w budynku dawnej szkoły rozpoczął działalność uniwersytet będący nieformalną (niezarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji) szkołą o eksperymentalnym programie edukacyjno-społecznym, prowadzoną przez Fundację. Misją szkoły jest wyrównywanie dystansu kulturowego i cywilizacyjnego między młodzieżą wiejską a miejską oraz uczenie kreatywności. Szkoła odwołuje się do tradycji uniwersytetów ludowych. Zajęcia prowadzi wielu zaproszonych gości z uznanych ośrodków.

   Program uniwersytetu ulega zmianom i po pierwszych latach kiedy prowadzono roczny kurs dla młodzieży z całej Polski, obecnie obsada ośrodka prowadzi także szeroki program skierowany do mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Oba aspekty działalności Uniwersytetu prowadzą do kształcenia animatorów społecznych mogących podjąć działania w swoich środowiskach, na rzecz harmonijnego rozwoju.

   Opiekunką projektu jest Danuta Kuroń a osoby prowadzące Uniwersytet to Katarzyna i Paweł Winiarscy. Ośrodek gościł wielu wybitnych twórców kultury, nauki a także jest forum spotkań artystycznych i poświęconych zagadnieniom społecznym. Był m.in. organizatorem festiwalu praw człowieka, gościł stypendystów fundacji Kastusia Kalinowskiego – relegowanych z uczelni białoruskich z powodów politycznych, współpracuje z ośrodkiem „Pogranicze” z Sejn, przy Uniwersytecie działa scena teatralna – Stodoła Kasi i Pawła Winiarskich ("Stodoła z Kulturą") a ostatnio także oficyna wydawnicza.(oprac. Janusz Korbel)

 

LINKI:

Oficjalna strona -Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak