NawołoczPopularne wśród tubylców określenie dla „innych” czyli tych, co się tutaj „nawlekli”. Mieszkańcy Białowieży i innych wsi puszczańskich wszyscy skądś przyjechali w przeciągu ostatnich trzystu lat. Ludność chłopska była niewątpliwie ruska. Wcześniejsi mieszkańcy Puszczy nie przetrwali. Według etnografów na obszarze od południa do Narewki przeważała ludność pochodzenia z Wołynia, ukraińska. Od północy i wschodu napływali etniczni Białorusini. Kilka wsi budnickich w Puszczy to ludność napływowa z Mazowsza. Poza tym osiedlali się tu Niemcy, Żydzi, Polacy, Rosjanie i inni. Do dzisiaj istnieją podziały na tzw. „matanów”, „lićwinów” i „nawołocz”. Oczywiście każde określenie jest pejoratywne. (oprac. Hechłacki - Stefan Frącek, hechlacki@gmail.com)


 

 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak