Walankiewicz Wiesław, prof. dr hab. Profesor  biolog, ornitolog, zoolog. Pracuje w  Instytycie Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od lat zajmuje się badaniami na terenie Puszczy Białowieskiej.  

     W latach 1999-2001 kierował badaniami nad znaczeniem martwych drzew jako miejsca gniazdowania i żerowisk dla dziuplaków w lesie naturalnym. Razem z dr Dorotą Czeszczewik prowadził badania w pierwotnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej.    Wyniki ich badań np. dotyczące dzięcioła białogrzbietego dostarczały twardych argumentów obrońcom przyrody Puszczy. Oboje występowali również, także z ramienia organizacji pozarządowych, podczas konferencji dotyczących przyszłości Puszczy i sposobu w niej gospodarowania, dostarczając naukowych danych za większą ochroną Puszczy Białowieskiej. (oprac.Janusz Korbel)

 

 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak