Kropiwnik (uroczysko)


Skansen zajmujący centralna część uroczyska "Kropiwnik" (2006r.)
Uroczyska Polany Białowieskiej

Gwarowo – Krapiwnik. Oznacza miejsce porosłe pokrzywą (gwarowo - krapiwą).

Dawniej przysiółek nieopodal wsi Zastawa. Liczył 19 domów mieszkalnych. Cała zabudowa została rozebrana w lipcu 1941 roku, na polecenie okupanta niemieckiego. Obecnie znajduje się tutaj jeden budynek mieszkalny, należący do Cyryla Lisickiego. Obok niego założono skansen budownictwa ruskiego Podlasia, powstał też ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.  Część przyrzeczna uroczyska Krapiwnik obecnie zarasta krzakami. (oprac. Piotr Bajko)

 

 


 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak