Reski (uroczysko)


Rozlewiska Narewki w uroczysku Reski (2010r.)
Uroczyska Polany Białowieskiej

Łąki położone w dolinie rzeki Narewka, na odcinku pomiędzy wsiami Zastawa i Pogorzelce. Obecnie nie użytkowane. Ostatnie wykaszanie niektórych działek miało miejsce w latach 1974-1978. Teren uroczyska położony na prawym brzegu rzeki należy obecnie do Białowieskiego Parku Narodowego, na lewym zaś - do Lasów Państwowych.

Nazwa uroczyska powstała w czasie podziału (gwarowo – rezannja, tj. cięcia) łąk pomiędzy mieszkańców Białowieży. Zniekształcenie pisowni nastąpiło w wyniku fonetycznej wymiany „z” na „s”.

Na wschodnim krańcu uroczyska w 1996 roku uruchomiono gminną oczyszczalnię ścieków. Całe uroczysko poddane jest obecnie wyraźnej presji lasu.

Uroczysko swój zachodni kraniec opiera o asfaltową drogę, prowadzącą z Białowieży do wsi budnickich (Pogorzelce, Teremiski, Budy) i uroczyska Stara Białowieża. Z niej można dogodnie obserwować ptactwo i zwierzynę na terenie całych Resek. (oprac. Piotr Bajko)

 


 

 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak