Uroczyska Polany Białowieskiej (Białowieża)


Uroczyska Polany Białowieskiej
(w celu uzyskania powiększenia klinij na rysunek)

 

Alos – podmokła łąka śródpolna.
Asielica – dawniej wygon, później łąka - obecnie nie użytkowana, porastająca krzewami i drzewami.
Asiny – grunta orne i łąka.
Astanki – kawałki ziemi ornej i łąki, przydzielone chłopom dodatkowo.
Babska Hara – niewielki wywyższenie terenu, na którym pod koniec XIX wieku zbudowano stację kolejową Białowieża-Towarowa.
Bałocieczko – Podmokła łąka, pokrywająca się zaroślami – obecnie część uroczyska zajmuje pensjonat „Wejmutka”.
Bandziuha – początkowo nadrzeczne składowisko drewna, przeznaczonego na spław, później wiejski wygon – obecnie teren zajęty przez skansen.
Barezina – grunta orne, założone w zagajniku brzozowym, obecnie nieistniejącym.
Braki – grunta orne o niskiej urodzajności.
Budki – grunta orne, w czasach carskich rozbijało tutaj obóz wojsko.
Buhajowe – łąka śródpolna.
Bzducha – źródlisko.
Cehielnia a. Cahielnia – pierwotnie grunta orne, później przeznaczono je pod budowę cegielni – obecnie nieużytek, porośnięty drzewami i krzewami.
Cerkowne – grunta orne, dawniej należące do cerkwi.
Cerkowny Wyrub – pierwotnie grunta orne, później łąka (obecnie teren w całości znajduje się w otulinie BPN).
Damalewski – łąka (obecnie w otulinie BPN).
Duby – grunta orne.
Dwa Zahony – Grunta orne, później fragmentami wykorzystywane jako łąki śródpolne.
Hanczary – łąka, obecnie porastająca krzewami i drzewami.
Hara I, Hara II – grunta orne, obecnie częściowo wykorzystywane jako łąki śródpolne.
Harodziska – ogrody warzywne.
Hlina – gliniaste grunta orne, zamienione później (częściowo) na łąkę śródpolną.
Hłuboki Alos – bardzo podmokły ols, wykorzystywany dawniej do grzebania padniętych zwierząt gospodarskich.
Horki – łąka śródpolna.
Hramadnie a. Hramannie – grunta orne – obecnie zajęte w dużej części przez plantacje drzew.
Hrebalka – podmokła łąka obok nasypu ziemnego.
Jamy – nieduże zagłębienia terenowe, powstałe w wyniku pobierania gliny do wyrobu cegieł.
Kała Kuźni – teren wokół dawnej kuźni, obecnie zabudowany.
Kamannoje Bahno a. Kamanny Bahon – podmokłe, śródpolne obniżenie terenu, zadrzewione i zakrzaczone, niegdyś wykorzystywane do wywozu padniętych zwierząt gospodarskich.
Kance Hułki – grunta orne u wylotu ulicy.
Kawalowszczyna – grunta uprawne, obecnie zajmowane przez ogrody przydomowe.
Knihiniówka a. Knihiniawka – podmokły las graniczący z Polaną Białowieską w okolicy wsi Zastawa.
Krapiwnik a. Kropiwnik – dawniej teren zajęty przez przysiółek Zastawy, obecnie - przez skansen i ośrodek Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
Krynica – łąka ze źródełkiem wody.
Krysztapowe a. Krysztapowszczyna – dawniej grunta orne, obecnie w znacznej części zajęte przez budownictwo mieszkaniowe.
Kuty – łąka na obrzeżu lasu.
Kuwszok – podmokła łąka, obecnie porośnięta krzewami i drzewami.
Maleszok – dawniej śródleśna łąka, w pobliżu wsch. części Polany Białowieskiej.
Marhi – grunta uprawne.
Młynowe a. Młynowy Paletok – grunta orne.
Młyński Wyrub – grunta orne, następnie łąka.
Mszaryna – łąka na obrzeżu lasu (obecnie w granicach otuliny BPN).
Mułowina – grunta orne, następnie łąka.
Naddatki – grunta orne, przydzielone chłopom dodatkowo – obecnie porośnięte krzewami.
Na Piecioch – grunta orne.
Na Prosto Domu – grunta orne, poprzecinane łąkami śródpolnymi.
Na Szteroch – grunta orne.
Na Troch – grunta orne.
Padalańszczyna – grunta orne, poprzecinane łąkami śródpolnymi.
Padbałocie – łąka, częściowo grunta orne – obecnie pod presją budownictwa mieszkaniowego.
Pad Dubom – łąka śródpolna, obecnie porośnięta krzewami i drzewami.
Paletok pad Lesom – poletko uprawne na skraju lasu.
Papowe a. Popowe – grunta orne należące początkowo do księdza prawosławnego.
Papowszczyna – grunta orne należące początkowo do księdza prawosławnego.
Parahon – obniżenie terenowe z łąką śródpolną.
Pastawnik – pastwisko, obecnie dziczejąca łąka.
Patapielnica – podmokła łąka, obecnie pokrywająca się krzewami.
Pażary a. Pażare – grunta orne powstałe drogą wypalania lasu.
Płaksa – gliniaste i kamieniste grunta orne.
Polko – grunta orne, częściowo łąka.
Połasy – grunta orne, obecnie częściowo zajmowane przez gminne wysypisko śmieci.
Prybuczański Wyrub – pierwotnie grunta orne i łąka, obecnie teren porastający lasem.
Reski – łąki w dolinie rzeki Narewki, obecnie nie użytkowane, porastają krzewami i drzewami.
Rylowka –  pas lasu ciągnący się wzdłuż płd. granicy Polany Białowieskiej (od Grudek do Podolan II), a także grunta orne w okolicy uroczyska Stachowszczyna.
Sałdacki Uczastok – plac pod budowę, przydzielony żołnierzowi - mieszkańcowi Podolan - po 25-letniej służbie w carskim wojsku (obecnie posesja Mikołaja Lickiewicza).
Sałdackije Harady – ogrody warzywne.
Sieredni Popłow – łąka śródpolna.
Siergiejow Aharod – ogród warzywny, obecnie nieużytek.
Stachowszczyna – grunta orne.
Swarliwe – grunta orne.
Szamajda a. Czumajda  – grunta orne.
Sznury a. Sznure – pola uprawne o długich i wąskich zagonach, poprzecinane łąkami śródpolnymi (ogółem - pięć uroczysk o tej samej nazwie rozrzuconych po całej polanie).
Szyrokie – grunta orne.
Try Zahony – grunta orne, obecnie degradujące się.
Turowka – degenerująca się łąka w dolinie rzeki Narewka.
Uholnik – grunta orne i łąka, obecnie nieużytek, porośnięty kępami wierzb i jesionów.
Uprawleński Wyrub – grunta orne (obecnie w granicach otuliny BPN).
Waniuczaja Wada – podmokłe zagłębienie terenowe ze stagnującą wodą.
Wydzierte – łąka, zamieniona na grunta orne.
Wyhon – pastwisko.
Wyrub – miejsce po wyciętym lesie, na którym Żyd Szerman wybudował tartak.
Za Darohaju – grunta uprawne.
Za Kalejoju – grunta orne.
Za Sawkaju – łąka, obecnie teren zabudowany.
Za Werbami – grunta orne i łąka.
(oprac. Piotr Bajko)

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak