Kujawiak Stanisław, mgr inż. (1944-2006)


Stanisław Kujawiak - wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

Leśnik, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego oraz Białowieskiego Ośrodka Kultury, wójt Gminy Białowieża, prezes Zarządu Oddziału PTTK.

Urodził się 4 lutego 1944 roku w Kalenicach k. Łyszkowic (woj. łódzkie).

W okresie od 15 września 1961 do 15 czerwca 1962 roku pracował w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Zielonce. W latach 1962-1967 studiował na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Z dniem  1 października 1967 roku rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Leśna w Puszczy Białowieskiej, początkowo jako stażysta, następnie - adiunkt. W dniu 1 września 1968 roku został powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża.

Od 1 stycznia 1974 roku zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. W dniu 16 stycznia 1978 roku mianowano go dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. Na tym stanowisku pozostawał do 30 czerwca 1990 roku.

W dniu 1 lipca 1990 roku objął stanowisko dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury. W dniu 3 lipca 1996 roku Rada Gminy Białowieża powierzyła mu stanowisko wójta (po odwołanej Annie Bajko). Ponownie wójtem wybrany został 30 października 1998 roku; na stanowisku tym pozostawał do nowych wyborów samorządowych w 2002 roku.

W dniu 10 lipca 1997 roku powołany został do Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (III kadencja).

Stanisław Kujawiak podczas zajęć terenowych dla przewodników PTTK

Był przewodnikiem turystycznym i działaczem PTTK. Kilkakrotnie powierzano mu funkcje prezesa Koła Przewodników PTTK w Białowieży (w grudniu 1976, lutym 1985, grudniu 1989, listopadzie 2000, grudniu 2004). W latach 2000-2004 był członkiem Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

Jako członek Konwentu Rozwoju Powiatu Hajnowskiego sygnował Umowę Społeczną w sprawie realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku”.

Był konsultantem filmu fabularnego pt. „Rykowisko” w reżyserii Grzegorza Skurskiego.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), brązową odznaką „Za zasługi w ochronie porządku publicznego” (1979), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1983, 1989), brązową odznaką „Za zasługi w ochronie granic PRL” (1985), brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1989), srebrna i złotą odznaką  „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju”, srebrna i złotą odznaką PTTK, złotą odznaką „Za zasługi w ochronie zabytków”, odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, srebrną odznaką LZS.

Zmarł nagle 14 czerwca 2006 roku w Białowieży, został pochowany na cmentarzu katolickim w Hajnówce (17 czerwca 2006 roku). (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak