Opowieści Teremiszczańskie 

"Opowieści Teremiszczańskie"

 „Opowieści Teremiszczańskie” to tytuł spektaklu, który odbywa się od czasu do czasu na deskach stodoły ("tzw. Stodoła z Kulturą")w puszczańskiej wsi Teremiski. To także tytuł pięknie wydanej książki Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego z Teremisek. Można powiedzieć, że jest to pierwszy spektakl teatralny o mieszkańcach wsi białowieskiej, w dodatku nie o znanej Białowieży, lecz o jednej z niewielkich wsi budnickich położonych w środku puszczy.

   Autorzy – studenci i pracownicy uniwersytetu prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia pod opieką Danuty Kuroń, zadedykowali projekt mieszkańcom Teremisek. Scenariusz powstał z opowieści pani Zinaidy Smoktunowicz i pani Czesławy Siemionow. „To z nimi początkowo spędzamy długie godziny, zasłuchani w tak często kiedyś śpiewane pieśni, zapatrzeni w malowane przed naszymi oczami obrazy dawnych Teremisek [...] Często dopytujemy o coś również innych sąsiadów – a to pani Luda Poleszuk opowie nam o pieczeniu chleba, a to pani Wala Dziedzik o odwietkach po narodzinach dziecka [...] pan Józef Niwiński tak żywo opowiada o partyzanach, że niemal widzimy skradające się w krzakach cienie. Pani Mirka Smoktunowicz wspomina swoją babkę i mamę, które były szeptuchami” – pisze w książce o powstawaniu scenariusza Dorota Borodaj.

    Więcej można przeczytać w tym pięknym wydawnictwie i obejrzeć podczas wystawianych okazjonalnie w teremiszczańskiej stodole spektakli. Scenariusz i reżyseria powstały pod kierunkiem Elżbiety Rojek, wieloletniej aktorki Teatru Gardzienice, redakcja książki: Katarzyna Winiarska. „Opowieści Teremiszczańskie”, Teremiszczańska Oficyna Wydawnicza, Teremiski 2008. www.teremiski.edu.pl.(opra. Ajk.)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak