Białowieski Szlak Transgraniczny Jest to transgraniczny szlak rowerowy, wytyczony w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach, po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Długość szlaku po stronie polskiej wynosi około 58 km, po białoruskiej - około 60 km. Szlak wytyczono i oznakowano w latach 2007-2008, w ramach projektu z Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina Interreg III/TACIS CBC, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Uroczysty przejazd cara Mikołaja II i jego małżonki drogą Prużany-Białowieża (1903r.)
   Białowieski Szlak Transgraniczny prowadzi po dobrze oznakowanych drogach asfaltowych i żwirowych oraz gruntowych drogach leśnych. Poruszanie się po nich ułatwiają stylizowane drewniane drogowskazy i tablice, na których umieszczone są mapy oraz informacje o lokalnych atrakcjach w języku polskim i angielskim, wraz z grafikami i rycinami. Wiaty i miejsca przystankowe wraz ze stojakami na rowery posiadają zdobienia, które nawiązują do tradycyjnej architektury regionu. Na trasie natrafimy także na wieże widokowe, platformy oraz kładki i pomosty. W niektórych miejscowościach ustawione są kioski multimedialne, pełniące funkcję informacji turystycznej. Wydany został także przewodnik po szlakach w trzech wersjach językowych oraz mapa turystyczna.
 
  Na szlaku możemy podziwiać nie tylko piękno przyrody, ale także zabytki architektoniczne. Mijane miejscowości mają zachowany pierwotny układ przestrzenny, posiadają drewnianą architekturą oraz drewniane bądź murowane obiekty sakralne - są to głównie cerkwie prawosławne. Sporo tu również muzeów, skansenów, galerii oraz izb regionalnych. Przy odrobinie szczęścia można też natrafić na jakąś odbywającą się akurat atrakcyjną imprezę kulturalną.
 
  Trasa po stronie białoruskiej została poprowadzona przez fragment dawnej drogi imperatorskiej (carskiej), otwartej przez parę cesarską – Aleksandrę i Mikołaja II w 1903 roku. Przy drodze zrekonstruowano mostki i balustrady z czasów carskich.
Uroczyste otwarcie drogi Prużany-Białowieża przez małżonkę cara Mikołaja II - Aleksandrę (1903r.)
 
   Szlak prowadzi przez miejscowości: Narew, Tyniewicze Duże, Kamień, Kuraszewo, Nowy Kornin, Nowoberezowo, Hajnówkę, Budy, Teremiski, uroczysko Stara Białowieża, Grudki i dociera do granicy państwowej, a dalej biegnie przez Biały Lasek, Szereszewo, Prużany, Różany, Łyskowo i Nowy Dwór.
 
  Białowieski Szlak Transgraniczny w listopadzie 2008 roku otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, jako jedyny tzw. produkt turystyczny z województwa podlaskiego.
   Został też laureatem konkursu Podlaska Marka Roku 2008, w kategorii "produkt".(oprac. Piotr Bajko).

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak