Bielicki Bolesław


Bolesław Bielicki - od lat zaangażowany
w sprawę ochrony Puszczy Białowieskiej

Bolesław Bielicki jest mgr inż. leśnictwa od wielu lat zaangażowanym w sprawę ochrony przyrody Podlasia a szczególnie Puszczy Białowieskiej, w której spędza większość wolnego czasu, mieszkając w tradycyjnym drewnianym domu rodzinnym.

    W latach 1983 – 1985 był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Łomży. W latach 1986 – 1990 był dyrektorem Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Był współzałożycielem Społecznego Instytutu Ekologicznego, jednej z pierwszych struktur proekologicznych po upadku komuny. W latach 1994 – 1996 pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na stanowisku starszego specjalisty do spraw Puszczy Białowieskiej.

   Przez wiele lat współpracował z WWF w projekcie „Białowieski Park Narodowy” a także z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi. Był członkiem zespołu prezydenckiego powołanego przez Lecha Kaczyńskiego w roku 2006 dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Jest autorem opracowania „Zielona osłona Puszczy Białowieskiej”, w którym wykazał, że wokół Puszczy Białowieskiej w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat wyrosły lasy o powierzchni przekraczającej 20 tys. ha i będące zasobem leśnym zapewniającym surowiec drzewny bez potrzeby wycinania najcenniejszej Puszczy. (oprac. Janusz Korbel)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak