Bibliografia Puszczy Białowieskiej (wyd. Białowieski Park Narodowy)


"Bibliografia Puszczy Białowieskiej" ukazuje się
od 1969r.

Periodyczne wydawnictwo Białowieskiego Parku Narodowego, ukazujące się od 1969 roku.

Pierwszy spis literatury białowieskiej sporządzony został jednak znacznie wcześniej, przez prof. Jana Jerzego Karpińskiego. Obejmował on 478 pozycji i opublikowany był w 1948 roku w wychodzącym w Krakowie periodyku „Ochrona Przyrody”. Spis ten w całości został uwzględniony w pierwszym tomie bibliografii za okres do końca 1966 roku, którą opracował dr inż. Czesław Okołów (prof. J. J. Karpiński podany został jako współautor tomu).

Kolejne tomy bibliografii ukazywały się w latach 1976 (za okres 1967-1972), 1983 (1973-1980), 1991 (1981-1985), 1997 (1986-1990), 2007 (1991-1995) i 2008 (dwa tomy za lata 1996-2000 i 2001-2005).

Autorem tomów bibliografii do końca 2000 roku był dr inż. Czesław Okołów. Po jego odejściu na emeryturę, opracowywaniem bibliografii Puszczy Białowieskiej od 2001 roku zajął się Piotr Bajko, dotychczasowy pracownik Muzeum BPN, obecnie – Pracowni Naukowej BPN. On też jest autorem tomu za lata 2001-2005.

okładka pierwzego tomu  z 1969r.

Na podstawie ośmiu wydanych dotąd tomów bibliografii można obliczyć, że piśmiennictwo dotyczące Puszczy Białowieskiej na koniec 2005 roku obejmuje blisko 19 000 pozycji.

Warto jeszcze dodać, że jeden tom bibliografii Puszczy Białowieskiej ukazał się także w Białorusi. W 1985 roku Wydawnictwo „Uradżaj” w Mińsku wydało opracowanie pt. „Biełowieżskaja puszcza. Annotirowannyj bibliograficzeskij ukazatiel otieczestwiennoj litieratury (1835-1983 g.g.)” autorstwa Michaiła P. Kowalkowa, Siergieja S. Baljuka i Nikołaja I. Budniczenko. Tom ten ujmuje 1859 pozycji z literatury w języku rosyjskim. Wszystkie one zostały odnotowane w bibliografii wydawanej przez Białowieski Park Narodowy. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak