Co w Parku piszczy (wyd. Białowieski Park Narodowy)


Biuletyn "Co w Parku piszczy" wychodził w latach 2002-2003
Czasopisma i biuletyny (Białowieża)

Biuletyn informacyjny Białowieskiego Parku Narodowego. Wychodził w latach 2002-2003. Ukazało się łącznie 8 numerów, przy czym jeden (lato 2003) miał też wersję anglojęzyczną („What’s what in the Park”). Ostatni numer w całości poświęcony został działalności edukacyjnej Białowieskiego Parku Narodowego w 2003 roku.

  Biuletyn nie posiadał stałego zespołu redakcyjnego. Opracowaniem graficznym i składem zajmował się Dariusz Buraczyński. Biuletyn powielano w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN. Teksty do niego pisali: Piotr Bajko, Piotr Galicki, Anna Gierasimiuk, Bogdan Jaroszewicz, Andrzej Karczewski, Andrzej Keczyński, Grażyna Kowalczyk, Ewa Moroz-Keczyńska, Czesław Okołów, Olimpia Pabian, Józef Popiel, Halina Przestrzelska, Hanna Schmidt, Marek Świć, Alicja Waszkiewicz.

  Wysokości nakładu biuletynu nie podawano.

  Kontynuacją biuletynu „Co w Parku piszczy” był biuletyn „Echa”. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

 


 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak