Echa (wyd. Białowieski Park Narodowy)


"Echa" ukazywały się
w latach 2004-2007

Biuletyn Białowieskiego Parku Narodowego. Wychodził w latach 2004-2007. Był kontynuacją biuletynu informacyjnego BPN „Co w Parku piszczy”, wydawanego w latach 2002-2003. Ukazało się łącznie 8 numerów (po jednym numerze w 2004 i 2005 roku, cztery numery w 2006 roku i dwa numery w 2007 roku - w tym jeden w postaci "Dodatku turystycznego - sezon 2007").”.

  Numer 1/2006 wyszedł z dodatkiem - „Z dziejów Białowieskiego Parku Narodowego”, opracowanym przez Piotr Bajko.

  Pierwszy skład redakcji biuletynu był następujący: Piotr Bajko, Bożena Buszko (redaktor techniczny), Elżbieta Jabłońska (redaktor naczelny), Renata Krzyściak-Kosińska, Monika Kurzawa (sekretarz redakcji), Ewa Moroz-Keczyńska, Józef Popiel (konsultacje). W 2006 roku nastąpiły pewne zmiany w składzie redakcyjnym. Redaktorem technicznym został Dariusz Buraczyński, natomiast wykonującej dotychczas tę funkcję Bożenie Buszko powierzona została korekta. Do składu redakcyjnego weszła chwilowo jeszcze Hanna Schmidt (numer 1/2006).  Teksty do biuletynu pisali również: Joanna Bober, Jerzy Dackiewicz, Katarzyna Daleszczyk, Jerzy Drabarczyk, Andrzej Karczewski, Amelia Kawecka, Janusz Korbel, Grażyna Kowalczyk, Wanda Olech, Anna Pietruczuk (zamężna – Godlewska), Halina Przestrzelska, Jarosław Sawicki, Mateusz Szymura.

  Wysokości nakładu biuletynu nie podawano.

  Numer 4/2006 wydany został z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak