Runowski Felicjan (?-1939)


Grób Felicjana Runowskiego na białowieskim cmentarzu (2009r.)

Leśniczy Leśnictwa Stoczek (Nadleśnictwo Białowieża). Pracę na tym stanowisku rozpoczął w 1922 r. i wykonywał ją do chwili swojej śmierci w październiku 1939 r.

    Był członkiem białowieskiego Koła Przysposobienia Wojskowego Leśników. Dobrze strzelał. Na okręgowych zawodach strzeleckich organizowanych w Białowieży od 1936 r. zajmował czołowe miejsca. W dniu 19 października 1939 r. został wyprowadzony przez milicję radziecką do lasu i tam zastrzelony. Ciało odnaleziono dopiero w początku maja 1940 r., na linii oddziałowej 402/403, niedaleko leśniczówki Dziedzinka.

  F. Runowski miał żonę i córkę (ur. w 1928 r.). Pochowany został na cmentarzu w Białowieży. Jego mogiła znajduje się w płn.-zach. części cmentarza - po wejściu od strony Sportowej pierwsza ścieżka na lewo, bliżej końca, po lewej stronie. (oprac. Piotr Bajko)

 

 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak