Cupryk (uroczysko) 
Łaki nad Narewką w uroczysku "Cupryk"
położenie oddz.190 i 222
Uroczyska (Białowieski Park Narodowy)

Uroczysko w oddziałach 190 i 222, na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Na współczesnych mapach Puszczy Białowieskiej (turystycznych i przyrodniczych) uroczysko rozciąga się także na oddział 221.

   W źródłach pisemnych uroczysko wymieniane jest też jako: Cupryki, Cuprykowo. K. W. Wójcicki w „Encyklopedii powszechnej” (T.III, 1860, s. 399) pisze o nim jako: ostępie Cupryckim w straży Augustowskiej.

   Uroczysko obejmuje pas łąk i lasów ciągnących się na długości 2 km wzdłuż rzeki Narewka. Znajdujące się w pobliżu uroczysko Stara Białowieża (Staraja Bieławieża) oddzielają pasma pofałdowanego, pagórkowatego terenu. Językoznawca prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk nazwę uroczyska wyprowadza od bałtyckiego określenia fałd i pagórków. Litewskie „kupra” (wzgórze, pagórek), łotewskie „kuprs”, posłużyły do powstania tej dość zagadkowej dla nas nazwy.

   Przez uroczysko Cupryk przebiega szlak turystyczny „Carska Tropina”, udostępniony turystom jesienią 2001 roku. Dwa lata wcześniej, w oddziale 221 wybudowana została platforma widokowa na dolinę rzeki Narewka i obszar ochrony ścisłej.

   W „Opisaniu Puszczy” Szczepanowskiego z 1796 roku podaje się, że w uroczysku Cupryk na rzece Narewce w straży Augustowskiej znajduje się chat bobrowych 2 i wydr 3.

   W oddz. 222 i 283 na prawym brzegu Narewki do połowy ubiegłego wieku występowało największe w Puszczy stanowisko brzozy niskiej, tworzącej wraz z wierzbą rokitą rozległe zarośla przypominające wyglądem i stosunkami mikroklimatycznymi krzewiastą tundrę. W ciągu kilkudziesięciu lat wygląd zasadniczo zmienił się i przypomina bardziej tajgę, składającą się z lasów brzozowo-olchowo-sosnowo-świerkowych.

  Cupryki – to także nazwa obwodu ochronnego w Obrębie Ochronnym Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia: Małgorzata Karczewska)

 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak