Carska Tropina (szlak turystyczny)


Jedna z licznych kładek na "Carskiej Tropinie" (2008r.)
długość ok.4,5km

Szlak turystyczny o długości około 4,5 km. Oznaczony kolorem czarnym. Biegnie po dawnej drodze łowieckiej wybudowanej w XIX wieku, czyli za czasów carskich, na krawędzi doliny Narewki. Znajduje się na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego. Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło 12 października 2001 roku.

    Szlak prowadzi od granicy Białowieskiego Parku Narodowego (od strony miejscowości Narewka) do wieży widokowej przy tzw. „Kosym Moście” i dalej po krawędzi malowniczej doliny Narewki do kolejnego punktu widokowego w formie brogu. Ten interesujący architektonicznie element infrastruktury turystycznej, przypominający dawne wiaty na siano, był niegdyś typowy dla tego obszaru. Przejście przez podmokłe lasy (olsy i łęgi) umożliwiają kładki o łącznej długości ok. 400 m oraz stylowy mostek na rzeczce Przedzielnej - dopływie Narewki”.

   Szlak oprócz wartości historyczno-kulturowych odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Ukazuje jeden z ciekawszych zakątków Obrębu Ochronnego Hwoźna. Wieża widokowa pozwala na obserwację ptactwa oraz zwierzyny żerującej na wylesionym fragmencie doliny rzecznej oraz podziwianie malowniczego krajobrazu. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia: Małgorzata Karczewska, Andrzej Karczewski)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak