Pałacówka


"Pałacówka" w  zimowej szacie (2010r.)
Park Pałacowy (mapa interaktywna)

Niewielkie wzgórze na terenie Parku Pałacowego w Białowieży, a właściwie - jego zbocze, ciągnące się od znajdującego się tutaj kompleksu turystycznego aż do brzegu większego stawu.

   W okresie zimowym, kiedy już utworzy się odpowiednia pokrywa śnieżna, Pałacówka staje się miejscem zabaw dzieci i młodzieży. Po zboczu zjeżdża się na nartach, sankach, deskach, łyżwach, a bywa, że i bez tego sprzętu. Tutaj czasem odbywają się lekcje wf-u. Sporadycznie urządza się też lokalne zawody sportowe w jeździe na nartach.

  Tradycja zjeżdżania na Pałacówce sięga okresu międzywojennego. Zdarzało się też, szczególnie w okresie karnawałowym, że z Pałacówki korzystali również dorośli, acz niezbyt starzy jeszcze mieszkańcy Białowieży. Mężczyźni brali tylną część sań, nazywaną tutaj „kary”, i zjeżdżali na nich razem z kobietami. Oczywiście, wszystko to odbywało się w atmosferze śmiechu, pohukiwania, dokazywania i śpiewów.

   Pałacówka swą nazwę wzięła oczywiście od pałacu, który przez szereg lat stał na wzgórzu. Po wojnie, niestety, były to już tylko ruiny, które zostały rozebrane w 1961 roku. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku na wzgórzu wybudowano duży kompleks turystyczny, przebudowany w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Obecnie mieszczą się w nim: muzeum przyrodnicze, restauracja, pokoje gościnne, sala audiowizualna oraz siedziba Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak