Świetliczny Michał, prof. dr hab.Profesor doktor habilitowany. Technolog drewna. Wykładowca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Urodził się 8 września 1941 roku w Białowieży.

  W 1960 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową o profilu drzewnym w Hajnówce, następnie w 1963 roku Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy. W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tuż po ukończeniu studiów został asystentem, następnie st. asystentem na macierzystym wydziale - prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu nauki o drewnie i tworzyw drzewnych.

  W 1975 roku odbył staż naukowy w Instytucie Technologicznym w Mińsku (d. ZSRR), a w 1994 staż w Rosenheim (Niemcy). W latach 1986-1987 był doradcą technicznym w Industria Mueblera San Juan Nuevo (Meksyk). W latach 1987-1989 ponownie pracował na Wydziale Technologii Drewna SGGW na stanowisku adiunkta, po czym od 1989 do 1990 roku był technologiem i projektantem w Industria Mueblera Normac de Michoacan (Meksyk). W 1990 roku powrócił na stanowisko adiunkta w SGGW, na którym pracował do 1997 roku.

  W latach 1998-2000 był doradcą technicznym w Woodways Imports Ltd. w Anglii. Współpracował z zakładami meblarskimi z Polski i Dalekiego Wschodu w zakresie wzornictwa i jakości mebli pod kątem wymagań rynku angielskiego.

  Od 2000 roku jest starszym wykładowcą, adiunktem, a od 2006 roku - profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Technologii Drewna SGGW.

  Od 1980 roku do chwili obecnej jest rzeczoznawcą w zakresie przemysłu drzewnego, meblarstwa i technologii produkcji, a od 2004 roku - biegłym sądowym z zakresu przemysłu drzewnego.

   Prywatnie uprawia sport szybowcowy. (oprac. Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak