Białowieska Deklaracja Krajobrazowa


Prof. A.Strumiłło podczas konferencji, po prawej -
dr Janusz Korbel (2009r.)

Dnia 30 stycznia 2009 roku Towarzystwo Ochrony Krajobrazu i Białowieski Park Narodowy zorganizowały w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży sympozjum w celu zwrócenia uwagi na dramatyczny stan krajobrazu kulturowego także wokół parków narodowych.

    Celem sympozjum było zwrócenie uwagi na konieczność ratowania krajobrazu i sugestia, by parki narodowe stały się ośrodkami ochrony nie tylko przyrody, ale także otaczającego krajobrazu. Deklaracja została przyjęta przez około stu polskich i zagranicznych uczestników sympozjum "Krajobraz i Park".

       Białowieska Deklaracja Krajobrazowa została opublikowana w wielu czasopismach jako apel o ochronę krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (oprac. Janusz Korbel)

 

 

 

 

 

 

Wybrane wykłady:

prof. A.Strumiłło (6 MB)

J.T. Królikowski (5,7MB)

J.Szafrański - dyrektora Magurskiego Parku Narodowego (6MB)

 

LINKI:

 Pełen tekst  "Białowieskiej Deklaracji Krajobrazowej"

Więcej informacji o sympozjum - strona BPN

 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak