Waszkiewicz Wiktor mgr (1926-1997)


Wiktor Waszkiewicz
- urodzony w Białowieży  wybitny znawcza sygnalistyki myśliwskiej

Pedagog, animator życia kulturalnego, znawca sygnalistyki myśliwskiej.

   Urodził się 17 lutego 1926 roku w Białowieży. Jego ojciec - Sergiusz był znanym w okresie międzywojennym i powojennym strażnikiem łowieckim.

  W 1959 roku uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 roku ukończył eksternistycznie Wydział Filologiczny na UMCS w Lublinie, a w osiem lat później dwuletnie studium przedmiotowo-metodyczne w Centralnej Szkole Instruktorów ZHP we Wrocławiu na kierunku „metodyka wychowania w ZHP”.

  Pracę rozpoczął w 1944 roku jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Białowieży. W 1951 roku został zatrudniony w Technikum Leśnym na stanowisku nauczyciela języka polskiego. W 1963 roku przeniesiono go służbowo do Technikum Przemysłu Drzewnego w Zwierzyńcu k/Zamościa, gdzie uczył języka polskiego, rosyjskiego i historii. Po dziewięciu latach powrócił do Technikum Leśnego w Białowieży, w którym objął stanowisko dyrektora ds. pedagogicznych. Na emeryturę odszedł z początkiem stycznia 1984 roku.

   Będąc uzdolniony muzycznie, w drugiej połowie lat czterdziestych założył w Białowieży chór, który pod jego kierownictwem bardzo szybko zaczął odnosić znaczące sukcesy w kraju i zagranicą (odbywał liczne tournée po krajach socjalistycznych, łącznie z ZSRR). Chór przetrwał do połowy lat pięćdziesiątych. Po przejściu do pracy w Technikum Leśnym założył Koło Sygnalistów Myśliwskich - było to pierwsze tego typu koło w szkołach leśnych w kraju. Również i ono odnosiło duże sukcesy w kraju i za granicą, zajmowało także tradycyjnie pierwsze miejsce w konkursach sygnalistyki myśliwskiej. Białowiescy sygnaliści stali się z czasem nieodłącznym elementem powitania w Białowieży ważniejszych gości oraz uczestników odbywających się tu różnorakich imprez. W latach siedemdziesiątych W. Waszkiewicz założył w Technikum Leśnym także drużynę harcerską.

   Za swą pracę otrzymał liczne medale i odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medale 10-, 30- i 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Zasługi dla ZHP, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”, odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”.

  Zmarł 24 listopada 1997 roku, został pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak