Hubar (uroczysko)


 
lokalizacja oddz.738,739,771

Uroczysko w oddziałach 738, 739 i 771, tj. w południowej części Puszczy Białowieskiej, obecnie – po białoruskiej stronie.

  Znane jest głównie ze stanowiska jodły, które w październiku 1922 roku odkrył leśnik Lichuszyn. Stanowisko to opisał Jan Kloska. Rosło w nim jedno drzewo o pierśnicy 37,5 cm, wysokości 22 m, w wieku około 70 lat; trzy drzewka (5-, 7- i 10-letnie) oraz kilkadziesiąt 2- i 3-letnich nalotów. W 1930 roku Józef Paczoski w książce pt. „Lasy Białowieży” napisał, że jodła w uroczysku Hubar została ścięta i że pozostało tam zaledwie kilka bardzo małych drzewek (zob. też: Adolf Korczyk, Marek Chilimoniuk, Jodła w Puszczy Białowieskiej, „Las Polski” (Warszawa), Nr 10/1993, s.14-16).

   W styczniu 1923 roku stanowisko jodły w uroczysku Hubar, w towarzystwie odkrywcy p. Lichuszyna i p. Graffa, odwiedził Tadeusz Wiśniewski (zob. Tadeusz Wiśniewski, Kilka szczegółów o jodle w puszczy Białowieskiej, „Ochrona Przyrody” (Kraków), Z. 4/1924, s.100-103).

  Uroczysko Hubar znane jest też z urządzanych w nim dawniej polowań na głuszce. Jedno z takich polowań odbyło się w dniach 10-11 kwietnia 1927 roku. Zorganizował je minister Karol Niezabitowski. Udział w nim wzięli: b. minister rolnictwa Stanisław Janicki, minister poczt i telegrafów Bogusław Miedziński, poseł węgierski Alexsandre Belitska, poseł portugalski Vasco de Quevedo, drugi sekretarz ambasady francuskiej Guillaume le Verdier, szef protokołu w MSZ hr. Stefan Przeździecki, wicedyrektor kancelarii prezydenta dr Markowski, dyrektor Departamentu Leśnictwa Jan Miklaszewski, poeta Julian Ejsmond i pisarz Stefan Krzywoszewski. Pomimo niepomyślnych warunków atmosferycznych, po jednym głuszcu ustrzelili panowie Belitska, Ejsmond, Le Verdier, Miklaszewski i Niezabitowski. Polowanie uwiecznił na kartach swojej książki Julian Ejsmond. Opowiadanie to, zatytułowane „Na głuszcowych tokach w Białowieży”, czytelnik znajdzie także w drugim tomie zbiorku „Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwskie” (Łowiec Polski, Warszawa 1998). (oprac. Piotr Bajko)

 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak