Żywotowski Sergiusz (1864-1936)Sergiusz Żywotowski (Сергей Васильевич Животовский) – rosyjski malarz-batalista, grafik, rysownik-miniaturzysta, dziennikarz, literat, scenarzysta.

   Urodził się 11 marca 1864 roku (niektóre źródła podają datę 23 marca 1869 roku).

   W latach 1888-1892 był wolnym słuchaczem petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsze jego prace zwracały już uwagę i były nagradzano medalami. W 1894 roku S. Żywotowskiemu nadano mu tytuł artysty malarza 3 stopnia za obraz pt. „Manewry 2 dywizji kawaleryjskiej”. Namalował cykl obrazów poświęconych wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905.

   W początku XX wieku (prawdopodobnie w 1901 roku) odwiedził Puszczę Białowieską, z której przywiózł szereg rysunków; niektóre z nich były publikowane w stołecznych czasopismach, z którymi współpracował do wybuchu rewolucji październikowej (m.in. „Ogoniok”, „Birżowyje Wiedomosti”, „Rodina” i inne).

Rysunek Sergiusza Żywotowskiego, który na pocz. XX wieku odwiedził Puszczę Białowieską

  W 1903 roku towarzyszył św. Janowi Kronsztadzkiemu w jego podróży do ojczyzny; napisał o tym książkę.

  W 1918 roku wyjechał do Finlandii. Mieszkał w Helsinkach i Wyborgu. Pracował w miejscowych gazetach „Russkaja Żizń” (1919) i „Nowaja Russkaja Żizń” (1921-1922). W latach 1919-1920 był redaktorem artystycznym literackiego dodatku do gazety „Rasswiet”. W Helsinkach napisał też scenariusz filmu fabularnego pt. „Bolshevismin skeen alla” (W jarzmie bolszewizmu), który został zrealizowany w 1918 roku. Publikował w gazetach „Siewiernaja Żizń” (Helsinki, 1918), „Swoboda Rossii” (Rewel, 1919) pod pseudonimem „Pjer-O” (podpisywał się także „P-O”).

  W 1921 roku w Wyborgu założył własne studio artystyczne, wykonujące zamówienia na portrety, ilustracje książkowe, plakaty artystyczne.

   Po opuszczeniu Finlandii w 1921 roku mieszkał przez pewien czas w Sztokholmie (Szwecja). Współpracował z rosyjskim wydawnictwem „Nowaja Ruś”. Ze Sztokholmu wyjechał do Berlina, a stąd – w 1922 roku – do New Yorku (USA). Prowadził tu Rosyjskie Studio Artystyczne. W 1929 roku założył i przewodniczył Funduszowi Pomocy Rosyjskim Pisarzom i Uczonym. Publikował opowiadania, szkice i recenzje w gazecie „Nowoje Russkoje Słowo”.

   Zmarł 10 kwietnia 1936 roku w New Yorku (USA). (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak