Parking Zwierzyniec


Parking Zwierzyniec ok. 2000r.

 

Parking przy szosie z Hajnówki do Białowieży, nieopodal osady Zwierzyniec. Oddany do użytku w czerwcu 1974 roku, jako pierwszy tego typu obiekt na terenie Puszczy Białowieskiej, nawiązujący do najlepszych tradycji mistrzów sztuki ciesielskiej. Znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Hajnówka. Pomyślany został jako miejsce odpoczynku dla turystów podążających do lub z Białowieży.

  Nieistniejące już obiekty na parkingu zostały w całości wykonane z pni i bali drewnianych, w nowoczesnym stylu, który jednak doskonale harmonizował z otoczeniem. Wykonawcą prac była brygada mistrza ciesielskiego Aleksandra Kondraciuka z Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Hajnówce.

  Do parkingu doprowadzono wodę, wykonano szalety i urządzono miejsce na ogniska. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ustawiono tutaj zabytkowy parowóz i wagonik, w którym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku urządziła sezonowy punkt informacji turystyczno-przyrodniczej, czynny od maja do września. W punkcie można było dowiedzieć się wszystkiego o Puszczy, jej atrakcjach, możliwościach wypoczynku, wyżywieniu itp. Były też dostępne rozmaite wydawnictwa albumowe, przewodniki, mapy oraz informatory związane z Puszczą Białowieską.

  W 1996 roku na parkingu pojawił się Zajazd Myśliwski, prowadzony przez b. kolarza Jerzego Kuczkę. Podawano tu znakomitą dziczyznę. Właściciel prócz tego organizował loty balonem nad Puszczą. 9 grudnia 2004 roku w Zajeździe Myśliwskim wybuchł pożar, który znacznie go uszkodził. Pozostałości Zajazdu zostały rozebrane, a sam parking zlikwidowany.
Miejsce to zaczęło porastać krzewami i drzewami. Wydawało się, że po parkingu pozostanie tylko wspomnienie. Jednakże w wyniku nacisków opinii publicznej, a szczególnie turystów, parking w czerwcu 2011 roku został reaktywowany. Należy się spodziewać, że z czasem pojawi się na nim infrastruktura, podobna do tej, która była tutaj przedtem. (Oprac. Piotr Bajko)


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak