Puszcza (biuletyn)Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej, które zostało zarejestrowane w październiku 1995 roku.

  Biuletyn wydawany był w latach 1996-1998. Oprócz numeru zerowego, ukazało się 8 numerów, w tym jeden podwójny (w 1996 roku). Jako suplementy do biuletynu wydane zostały broszury: w sierpniu 1997 roku - „Puszcza Białowieska – dość przerabiania na deski” (wersja angielska: „Białowieża Primeval Forest – when timber production cannot be the forest purpose”) oraz w marcu 1999 roku – „Moja – Twoja – Nasza Puszcza”.

  W skład pierwszej redakcji biuletynu wchodzili: Andrzej Bobiec, Jerzy Gutowski, Marek Kryda, Karol Zub. Od numeru 2-3/1996 na miejsce Marka Krydy wszedł Lech Rychlik, który pozostawał członkiem redakcji do nru 7/1998. Redakcję techniczną i skład komputerowy wykonywał Karol Zub (pierwsze numery – wspólnie z Dariuszem Jażdżykiem).

  Redakcja biuletynu początkowo mieściła się przy ul. Sportowej 3, następnie przy ul. A. Waszkiewicza 1B w Białowieży.

  Oprócz członków redakcji, w biuletynie publikowane były również teksty Macieja Bańki, Lecha Buchholza, Elżbiety Jabłońskiej, Bogumiły Jędrzejewskiej, Wiktora Kabaca, Eugeniusza Kabatca, Małgorzaty Ossowskiej, Tomasza Sajewicza, Hanny Schmidt, Krzysztofa Schmidta, Krzysztofa Sućko, Witolda Tatarczyka, Andrzeja Zalewskiego. (oprac. Piotr Bajko)

 

HASŁA POWIĄZANE:

Czasopisma i biuletyny (Białowieża)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak