Orłów Stok (uroczysko)


Tama zbudowana przez bobry
w uroczysku "Orłów Stok"
położenie uroczyska oddz.314
Uroczyska (Białowieski Park Narodowy)

Uroczysko w oddziale 314 Puszczy Białowieskiej. Poprawna nazwa uroczyska – „Orłow Stok”. Tak podaje ją Jan Jerzy Karpiński w „Spisie uroczysk Puszczy Białowieskiej” z 1937 roku oraz w swoich publikacjach w „Echach Leśnych”. Botanik Franciszek Błoński wymienia je jako „uroczysko Orłówka położone w straży Augustowskiej” (zob. „Pamiętnik Fizyjograficzny” T. VIII, Warszawa 1888, str.74). Cz. Krzyżanowski natomiast używa formy „Orłowy Stok” (zob. „Łowiec Polski” Nr 4/1991, str. 19).

   W uroczysku zachowały się ślady dawnego siedliska. Można je znaleźć w oddziale 314, nad rzeką Orłówką. Ryszard Zaręba tak je charakteryzuje: „Pomimo, że wyrósł tu stary drzewostan w typie grondowym, zaznaczają się jeszcze w terenie nikłe ślady oranych niegdyś zagonów i czasami natrafia się nawet na cegłę. Opodal znajduje się dotąd jeszcze miejsce nie porośnięte drzewostanem, lecz tylko nitrofilnymi bylinami z maliną i pokrzywą na czele. Jest to ślad mielerzyska, które świadczyłoby, że najprawdopodobniej była tu niewielka osada budników z XVIII w.” (zob. „Sylwan” Nr 8/1958, str. 10).

   W uroczysku, na rzece Orłówce, od kilku lat zadomowiły się bobry, budując tamy. Od lat w tym miejscu funkcjonuje posterunek pomiarowy poziomu wody, który od momentu wprowadzenia się bobrów pokazuje już tylko stałe wartości. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcie: Janusz Korbel)


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak