Więcko Edward, prof. (1909-1999)


 
Prof. Edward Więcko - autor wielu publikacji o Puszczy Białowieskiej
 

Leśnik, ekonomista, organizator dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Gdańsku, wykładowca akademicki, publicysta, autor publikacji o Puszczy Białowieskiej.

  Urodził się 12 czerwca 1909 roku we wsi Pomygacze na Białostocczyźnie.

  Kształcąc się na Wydziale Leśnym Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej w Białokrynicy, utrzymywał się pracując równolegle jako mierniczy i taksator w drużynie urządzania lasu na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. W 1937 roku ukończył kierunek ogólnoekonomiczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Okładka książki E.Więcki
- "Puszcza Białowieska"
(wydanie z 1984r.)

  Po studiach pracował w Zarządzie Liceum Krzemienieckiego w Krzemieńcu, a następnie jako brakarz materiałów drzewnych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. W czasie wojny był m.in. nadleśniczym w Hieronimowie na Białostoczyźnie. W sierpniu 1944 roku PKWN polecił mu zorganizowanie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W marcu 1945 roku przeniesiony został na stanowisko dyrektora nowo tworzonej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

  W latach 1946-1948 wykładał na Politechnice Gdańskiej, gdzie także uzyskał doktorat. Przez następne trzy lata kierował Katedrą Ekonomiki Leśnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, później był dyrektorem departamentu techniki w Ministerstwie Leśnictwa. W 1954 roku ukończył aspiranturę w Akademii Techniczno-Leśnej w Leningradzie. W następnym roku mianowano go profesorem nadzwyczajnym.

   Później pracował w przemyśle celulozowo-papierniczym, był także konsulem w Kanadzie i sekretarzem ambasady PRL w Moskwie. Po powrocie z Moskwy zatrudniony został w Katedrze Rolnictwa Światowego SGGW w Warszawie. Na emeryturę przeszedł w 1979 roku.

  Całość jego twórczości naukowej obejmuje ponad 200 pozycji, z tego 20 poświęconych jest Puszczy Białowieskiej, m.in. książki: „Puszcza Białowieska” (1972), „W ostępach Puszczy Białowieskiej” (1972), „In the Białowieża Forest” (1974), „The Białowieża Forest” (1976), „Puszcza Białowieska” (1984).

  Edward Więcko był również członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Zmarł 30 października 1999 roku w Warszawie. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak