Kobyła (uroczysko)


Kilkudziesięcioletni drzewostan porastający istniejącą w tym miejscu w czasach carskich polanę (2009r.)
położenie oddz.315
Uroczyska (Białowieski Park Narodowy)

Uroczysko w oddz. 315, na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w pobliżu rzeki Orłówka. Na niektórych współczesnych mapach podaje się błędnie położenie w oddziałach 285 i 286 (zob. np.: Mapa turystyczna 1:50 000. Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2000; Puszcza Białowieska. Część polska. Mapa przyrodnicza 1:50 000. PTOP Białowieża 1994, 1996, 2001).

Okoliczności powstania nazwy nie są znane.

  Uroczysko Kobyła znamy dzisiaj głównie ze śladów po polanie pastewnej dla zwierzyny, wykarczowanej w 1909 roku, a więc jeszcze w okresie carskim. Polana miała powierzchnię 11,44 ha. Spotyka się na niej jeszcze teraz podsadzone różne gatunki wierzb drzewiastych, olszę szarą oraz sporadycznie kasztanowiec i jaśmin.

   Ryszard Zaręba, sporządzając w 1956 roku opis stosunków leśnych w Białowieskim Parku Narodowym, zaznaczył, że las na polanie regeneruje się stosunkowo lepiej aniżeli w uroczysku Łagiery. Znajdowały się na niej kępy młodników z przeważającym udziałem brzozy, osiki lub iwy, o runie złożonym z elementów grądowych, miejscami zaś „gołe” polanki porośnięte tylko roślinnością trawiastą. Po upływie pół wieku, proces regeneracji poczynił znaczny postęp. (oprac. Piotr Bajko)

 


Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak