Ślusarski Tomasz, inż. (1908-1939)


Tomasz Ślusarski z "Czajką". Kwiecień 1938 r.

Lekarz weterynarii i inżynier rolnik, w latach 1937-1939 kierownik Laboratorium Biologicznego w Białowieży.

   Urodził się 14 grudnia 1908 roku w Grodzisku Mazowieckim. W 1932 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii, a następnie inżyniera-rolnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  W dniu 1 marca 1937 roku objął kierownictwo Laboratorium Biologicznego - późniejszej Pracowni Rozpoznawczej Bakteriologiczno-Łowieckiej w Białowieży – placówce terenowej Oddziału Rezerwatów Instytutu Badawczego Lasów Państwowych w Warszawie. Na tym stanowisku pracował do wybuchu wojny.

  Opublikował artykuł pt. „Laboratorium biologiczne w Białowieży” („Las Polski” Nr 7-8/1938 r., str. 323-330).

  Wziął udział w kampanii wrześniowej w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii w 26 pułku ułanów. Poległ przy forsowaniu szosy Zamość-Tomaszów pod Dzierążnią w pow. tomaszowskim, w okresie pomiędzy 19-21 września 1939 roku. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak