Dróżniczówka (Białowieża)


Dróżniczówka - widok od szosy wjzadowej
do Białowieży (2009r.)
zbudowana lata 20-te XXw.

Budynek drewniany, wybudowany w latach dwudziestych XX wieku, po lewej stronie drogi Hajnówka-Białowieża, tuż przy wjeździe do Białowieży. Mieszkał w nim początkowo dróżnik, który obsługiwał najbliższy odcinek drogi. Wraz z budynkami gospodarczymi obiekt obecnie zajmuje powierzchnię 0,52 ha. Dróżniczówka podlega Zarządowi Dróg w Bielsku Podlaskim, który wykorzystuje ją jako obiekt gościnno-wypoczynkowy. Drogowcy dróżniczówkę określają mianem „koszarki”.

  Budynek ten po wojnie wykorzystywany był do urządzania narad i spotkań funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa – takie przynajmniej wiadomości krążą wśród okolicznych mieszkańców.

    W marcu 1975 roku w plenerach dróżniczówki Jacek Korcelli nakręcił niektóre zdjęcia do telewizyjnego filmu pt. „Domy z deszczu” w reżyserii Ryszarda Bera. W rolach głównych w filmie wystąpili: Władysław Kowalski i Łarysa Kadocznikowa. Starsi mieszkańcy Białowieży pamiętają zatrzymywanie w tym czasie ruchu na szosie i zadymienie okolicy. Warto przy okazji wspomnieć, że za zdjęcia do „Domów z deszczu" J. Korcelli otrzymał nagrodę na XIV Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym, który odbył się w czeskiej Pradze w 1977 roku.

  Tragicznym momentem dla dróżniczówki był wczesny ranek 31 marca 1988 roku, kiedy w wybuchł w niej pożar. Na ratunek ówczesnej mieszkance tego domu – Wierze Wąsowicz pośpieszyli dwaj mieszkańcy Hajnówki, Marian Wileński i Krzysztof Zakroczyński, którzy jechali do Białowieży do pracy. Przez wyważone drzwi wynieśli nieprzytomną już kobietę. Następnie powynosili pościel, telewizor, meble i sprzęty. Wkrótce do akcji ratowniczej dołączyli sąsiedzi, a potem członkowie miejscowej i hajnowskiej straży pożarnej. M. Wileńskiemu i K. Zakroczyńskiemu przyznano medale „Za ofiarność i odwagę”. Równie wysoko oceniono sprawność oraz skuteczność działania Włodzimierza Wojciuka (ojca i syna), Mirosława Koneckiego, Wiktora Sikorskiego i Mirosława Leszczyńskiego – członków OSP w Białowieży.

   Dróżniczówka po pożarze została odbudowana. Dzisiaj cieszy oczy każdego turysty odwiedzającego Białowieżę.

  Niedaleko dróżniczówki przebiega żółty szlak turystyczny, którym możemy dotrzeć m.in. do pokazowego rezerwatu żubrów. (oprac. Piotr Bajko)

HASŁA POWIĄZANE:

Krzyże(Białowieża)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak