Chwyć Waldemar (1943-2015)


Waldemar Chwyć - długoletni pracownik Białowieskiego Parku Narodowego

Leśnik, działacz ochrony przyrody, przewodnik PTTK. Pracownik Białowieskiego Parku Narodowego w latach 1963-2008.

  Urodził się 12 sierpnia 1943 roku w Dorohusku (pow. chełmski, woj. lubelskie).

   Szkołę podstawową ukończył w 1957 roku w swojej rodzinnej miejscowości. Następnie rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Chełmie, ale po ok. 3 miesiącach, w związku ze śmiercią matki i koniecznością zajęcia się domem, przerwał ją. W 1958 roku zdał egzamin do Technikum Leśnego w Białowieży. Ukończył je w 1963 roku, z nagrodą Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

   Pracę zawodową rozpoczął 15 czerwca 1963 roku, początkowo jako stażysta w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży (przez 2 miesiące zapoznawał się też z pracą w Nadleśnictwie Zwierzyniec), później – od 1964 roku – pracował w tej placówce na stanowisku podleśniczego, a w latach 1967-1974 – na stanowisku leśniczego. W grudniu 1974 roku objął stanowisko leśniczego Leśnictwa Parki w BPN. Pracował na nim do czerwca 1986 roku, kiedy został powołany na stanowisko kierownika Domu Myśliwskiego BPN.

  W dniu 15 sierpnia 1987 roku uległ ciężkiemu wypadkowi (postrzelenie w kolano i w konsekwencji – amputacja nogi). Przez półtora roku przebywał na leczeniu i rencie inwalidzkiej. W dniu 1 lipca 1989 roku powrócił na stanowisko kierownika Domu Myśliwskiego. Na emeryturę odszedł z dniem 13 sierpnia 2008 roku.

  Do momentu wypadku był czynnym przewodnikiem PTTK. W okresie od 12 stycznia 1979 do 2 stycznia 1981 roku pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników PTTK w Białowieży.

   Przez wiele był przewodniczącym Koła Terenowego Ligi Ochrony Przyrody w Białowieży, także wieloletnim przewodniczącym Rady Zakładowej w macierzystej instytucji. W czasie pracy aktywnie uczestniczył w czynach społecznych przy budowie drogi na Pogorzelce oraz sklepów w Białowieży (przy kinie i kościele) oraz w Teremiskach.

  Odznaczony: Złotą Odznaką LOP (1968), Srebrną i Złotą Odznaką Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (1969 i 1972), Srebrną Odznaką PTTK (1980), Odznaką „Wzorowy Żołnierz WOP” (1980), Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1982), Odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” (1982), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” (1985), Srebrną Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1990), Złotą Odznaką PTTK (1999)

   Waldemar Chwyć był żonaty - w 1964 roku zawarł ślub z białowieżanką Helena Michalczuk. Miał dwie córki -Małgorzatę i Grażynę; doczekał się też trójki wnuków. Zmarł 18 lipca 2015 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Spoczął 20 lipca na białowieskim cmentarzu.(oprac. Piotr Bajko)


HASŁA POWIĄZANE:

Dąb Jagiełły,
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak