Bober Joanna, dr


Pani dr Joanna Bober - kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży

Joanna Bober (z d. Nikołajuk) – doktor nauk biologicznych, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży.

  Urodziła się 18 marca 1975 roku w Hajnówce. Tutaj uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr 2 (wówczas im. Aleksego Fłorenki), następnie w latach 1990-1994 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  Od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie przyrodą, zwłaszcza botaniką – zbierała i oznaczała rośliny najbliższej okolicy.
W 1994 roku podjęła naukę na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Akademia Podlaska), na kierunku „biologia nauczycielska”. Wspólnie z kolegami z młodszego rocznika założyła koło naukowe „Ciconia” (opiekun dr Lidia Borkowska), w ramach którego odbywały się m.in. wyjazdy na Biebrzę i do Białowieży. Studia ukończyła w 1999 roku. Pracę magisterską pod opieką prof. dra hab. Zygmunta Głowackiego napisała w Zakładzie Botaniki robiąc badania florystyczne na zachodnim przedpolu Puszczy Białowieskiej. Zebrany materiał, obejmujący około 300 arkuszy zielnikowych, został złożony w zielniku Zakładu.

  Po ukończeniu studiów odbyła półroczny staż w laboratorium Zakładu Węgli Aktywnych „Gryfskand” w Hajnówce, a następnie pracowała, jako nauczyciel biologii w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

  Studia doktoranckie odbyła w latach 2000-2004 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania prowadziła w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. J. B. Faliński (w końcowej fazie, po jego śmierci – prof. dr hab. Ewa Symonides). W czasie studiów doktoranckich brała udział w badaniach i pracach Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, m.in.: w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwacie Wysokie Bagno w Puszczy Białowieskiej, w Ogrodzie Eksperymentalnym BSG UW, także w rezerwatach – Jelonka, Czarnia (Puszcza Kurpiowska) i Mokre (Półwysep Sztynorcki).

  Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Biologia geofitów w runie grądu niskiego permanentnie buchtowanego przez dziki”, obronionej 6 grudnia 2004 roku.

  W 2005 roku pracowała, jako wykładowca przedmiotu – ochrona przyrody w Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

  Od 15 marca 2006 roku została zatrudniona na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej im. Jana Jerzego Karpińskiego Białowieskiego Parku Narodowego, a od 1 marca 2008 roku – na stanowisku kierownika tegoż Ośrodka.

   Zajmuje się edukacją przyrodniczo-ekologiczną. Współuczestniczyła w realizacji programów: „Park Otwarty”, „Moc natury”, „Poznaj Pierwotną Puszczę”. Jest autorką programu edukacyjnego „Poznajemy rośliny trzema zmysłami”, który został przygotowany z myślą o osobach niepełnosprawnych. W ramach tego programu powstała broszura edukacyjna drukiem powiększonym pt. „Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy” – dla osób z dysfunkcją wzroku oraz wersja audio tejże broszury dla niewidomych, ponadto założono rabatę dydaktyczną.

   Jest autorką kilku artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz popularnych. Pełni funkcję członka Rady Programowej kwartalnika popularnonaukowego BPN: „Matecznik Białowieski”. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak