Świerk - najpotężniejszy w Puszczy Białowieskiej


Widok podstawy pnia od zachodu (2009r.)
obwód pnia
na wys.130cm (2009r.)
426cm
wysokość 46m
pomniki przyrody od 1993r.
wykiełkował XVIIIw.

  Świerk i to nie byle jaki świerk, bo najpotężniejszy ze znanych w Puszczy Białowieskiej, ustępujący obwodem pnia tylko

   Świerkowi Olbrzymowi z rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, ale przewyższający go pod względem objętości drewna (pewnie ok.25-30m³). Być może jest to najpotężniejszy świerk rosnący na terenie Polski. Szczególnie duże wrażenie robi na obserwatorze potężna, pięknie walcowata, kolumna pnia tego drzewa, która strzela w górę ku koronie. Drzewo ma foremnie ukształtowaną koroną i duże napływy korzeniowe zwiększające wrażenia ogromu dolnej części pnia.

   Drzewo rośnie na terenie Rezerwatu Krajobrazowym im. Władysława Szafera w dobrze zachowany fragmencie lasu świeżego i jest jedynym znanym świerkiem z terenu zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej, którego obwód pnia na wys. 130 cm przekracza 4 metry. (pozostałe: dwa żywe (obwód:442 cmi  401cm)  i dwa martwe (obwód: 430cm i 401cm) z terenu rezerwatu ścisłego oraz jeden martwy z Obrębu Ochotnego Hwoźna o obwodzie 410cm).

   Żywotność drzew umiarkowana, ale wydaje się, że jak na razie nie zanosi się, żeby zaschnięcie drzewka zbliżało się wielkimi krokami.

   Mam już wprawne oko, jeżeli chodzi o rozmiary drzewek, i jak go pierwszy raz zobaczyłem to od razu wiedziałem, że do czołóweczki świerkowej drzewko należy, a może i na liderowanie świerkowemu plemieniu ma chrapę. Ale tego tylko za pomocą oglądu definitywnie nie da się ustalić, że z nowym liderkiem pod względem obowodu pnia mamy do czynienia, tutaj instrument mierniczy jest nieodzowny, który z centymetrową dokładnością pozwala ustalić, które miejsce w szeregu świerków białowieskich drzewko zajmuje, ewentualnie , na który stopień podium świerczek może się zapłać.

  Nie chcę się wdawać w rozważania dzięki czemu czy komu przetrwał w Puszczy Białowieskiej tak potężny świerk, ale jedno jest pewne: na przykładzie Puszczy dobrze to widać, że w części Puszczy użytkowanej  zgodnie z zasadami gospodarki leśnej - tak potężnych świerków już nie ma. Tam świerki o obwodzie 300 cm, a nawet 250cm, są już rzadkością. Wynika to z tego, że każdy las gospodarczy ma swój wiek tzw. rębności i drzewa, które go osiągną są wycinane. I z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że gdyby także ten świerk rósł w innej części Puszczy  i nie był objęty ochroną w ramach rezerwatu (ta części Puszczy jest już chroniona od kilku dziesięcioleci), już dawno zostałby wycięty i pozostałby po nim – nie da się ukryć – okazały, ale jednak tylko pniaczek! Być może i takim pniaczkiem w jakimś stopniu można byłoby się zachwycić, oczka na jego widok np.. wybałuszyć,  radośnie klasnąc w rączki np. trzy razy itp.,  ale powiedzmy sobie szczerze, że całe drzewko to mimo wszystko całe drzewko ,a pniaczek choćby największy , to jak na to nie patrzeć, to tylko pniaczek, a chyba większość z nas chciałaby, aby Puszcza przede wszystkim potężnymi drzewami stała, a nie pniaczkami choćby najpotężniejszych rozmiarów(oprac. i zdjęcia: Tomasz Niechoda)

HASŁA POWIĄZANE:

Najpotężniejsze świerki(Puszcza Białowieska)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak