Oddziały Armii Krajowej w Puszczy Białowieskiej


1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej AK. 4 , Czerlonka, maj 1945 r.

W skład obwodu Armii Krajowej Bielsk Podlaski wchodziły między innymi gminy:

* Białowieża
* Narewka
* Narew
* Łosinka
* Kleszczele

   Pomimo kontrolowania kontrolowania okolic Puszczy Białowieskiej przez partyzantkę radziecką w okresie 1943/44, działały

Żołnierze 6 Brygady Wileńskiej AK (najprawdopodobniej oddział dywersyjny) - Białowieża - 1946 r.

zbrojne oddziały AK .

   Liczebność grup sięgała 600 osób. Oprócz tego na tym terenie działały oddziały brzeskiego AK.

   W lasach okolic Hajnówki wiosną 1943 r. ukształtował się oddział zbrojny Armii Krajowej pod dowództwem Jana Kosidło. Przeprowadził on kilka udanych akcji przeciwko hajnowskiej żandarmerii i policji pomocniczej. Oddział został wydany Niemcom przez konfidenta policji.W dniu 20 czerwca 1943 r. grupa została zaatakowana i rozbita przez okupantów , pozostały przy życiu Jan Kosidło przedostał sie do plutonu operacyjnego AK w obwodzie brzeskim. W rejonie Hajnówki zgrupowanie AK liczyło ok. 100 żołnierzy.Oddział IV Batalionu 2 Pułk Ułanów Grochowskich kilkakrotnie przerywał łączność kolejową na trasie Hajnówka - Czeremcha. Na drodze Hajnówka - Hołody przeprowadzono kilka zasadzek na transporty niemieckie. Dochodziło do starć oddziałów partyzantów Brygady "W imię Ojczyzny" z żołnierzami AK. W pierwszym przypadku zginęło 7 partyzantów i dwóch akowców. W następnym starciu doszło do spalenia gospodarstwa rolnego.Po tym wydarzeniu akowcy zaprzestali starć z partyzantami. Przeprowadzano wspólne akcje przeciwko Niemcom. Po wejściu Armii Radzieckiej odbyła się w Brańsku odprawa dowódców radzieckich z dowódcami 2 Pułku Ułanów. Podczas spotkania oficerowie radzieccy złożyli podziękowanie pułkowi za pomoc przy przełamywaniu oporu niemieckiego w rejonie Bielska Podlaskiego i Hajnówki, Pułk został rozwiązany.(oprac. Krzysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak