Ciosno (Bartnictwo)


Jedno z dwóch znanych obecnie ciosen z obszaru Białowieskiego Parku Narodowego (2008r.)

Osobisty znak bartnika wyciosany na drzewie bartnym lub innym drzewie znajdującym się w pobliżu drzew bartnych świadczący, że dana barć lub ich zgrupowanie jest własnością określonego bartnika.

   W Puszczy Białowieskiej ciosna wykonywano przeważnie na korze („Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego” J.J.Karpiński ) albo po ściosaniu kory bezpośrednio na tkance drzewnej. Właśnie ciosna tego drugiego typu można nadal spotkać na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Na zdjęciu ciosno  wyryte na wys. ok.3-4m, na odziomk martwej sosny.

     Obecnie szerzej zagadnieniem bartnictwa w BPN i całej Puszczy Białowieskiej zajmuję się Pan mgr inż. Andrzej Keczyński - pracownik naukowy BPN. (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

 

 

 

 ARTYKUŁY:

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

"Ślady danwego bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 2/2003)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak