Pawliczuk Helena (z d. Buszko) (1937-2008)


Helena Pawliczuk
(z d. Buszko).  - załsużona białowieska nauczycielka
i pedagog (1963 r.)
Warto zobaczyć:

Zasłużona białowieska nauczycielka i pedagog.

  Urodziła się 1 stycznia 1937 roku w Białowieży, w rodzinie Anny (z d. Michalczuk) i Sergiusza Buszków. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Białowieży, rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Bielsku Podlaskim, które ukończyła w 1955 roku.

  W tym samym roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Plebanowie (gm. Krynki), gdzie pracowała do 1959 roku. Następnie wróciła bliżej rodzinnych stron. W latach 1959-1963 pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Teremiskach. W 1963 roku zawarła związek małżeński z Włodzimierzem Pawliczukiem i od 1 września tego samego roku rozpoczęła pracę jako wychowawczyni w Państwowym Domu Dziecka, który wówczas mieścił się na Centurze w Białowieży. Praca wtedy była trudna, nie było odpowiedniej liczby wychowawców, co wymagało znacznie większego zaangażowania się w opiekę nad dziećmi. Brakowało sprzętu sportowego, nie było telewizji, komputerów, placówka nie posiadała też własnego autokaru. Wychowawcy musieli liczyć tylko na własną pomysłowość i wykorzystywać to, co akurat było pod ręką.

  Helena pracowała często ponad wyznaczone godziny, wykonywała też szereg prac w domu. Ukochanie dzieci pozwalało jej dawać im w naturalny sposób swoje ciepło, miłość i zrozumienie. Helena nigdy nie pozostawiała ich z nierozwiązanymi problemami. Prowadziła ze swoimi wychowankami kółko sprawnych rąk, była mistrzynią w robótkach ręcznych. Uczyła wyszywania serwetek, wykończonych pięknym ściegiem szydełkowym, robienia na drutach, szycia, przyrządzania prostych potraw – jednym słowem, przygotowywała je do samodzielnego życia. Znajdowała też siły na dokształcanie się. W 1966 roku ukończyła kurs z zakresu opieki nad dzieckiem, a w 1980 roku Wyższe Studia Zawodowe z zakresu pedagogiki opiekuńczej. W PDDz pracowała do czasu odejścia na emeryturę w 1989 roku. Później jeszcze przez kilka lat była zatrudniona w tej placówce na pół etatu.

   Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania. Została też odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1976).

   Zmarła 5 stycznia 2008 roku, pochowana na cmentarzu w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak