Niedźwiedziówka (uroczysko)


 
 Sosna z potężnym wyżarem w uroczysku "Niedźwiedziówka" (2008r.)
położenie oddz.317
Uroczyska (Białowieski Park Narodowy)

Uroczysko w oddziale 317 na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, położone pomiędzy rzekami: Orłówka i Hwoźna.

  Nazwa uroczyska związana jest z zapoczątkowaną w 1937 roku przez administrację Lasów Państwowych restytucją niedźwiedzi w Puszczy Białowieskiej. W tym miejscu wybudowano zagrodę dla sprowadzonych zwierząt. Opis zagrody i jej mieszkańców podaje Włodzimierz Lindemann w czasopiśmie „Przyroda i Technika” Nr 8/1938 r. (str. 463):

  „Placówka restytucji niedźwiedzi znajduje się w jednym z najbardziej zapadłych kątów Parku Narodowego. Na niewielkiej haliznie, otoczonej zewsząd gęstym lasem znajduje się duża klatka (5 x 5 m) z dwoma przedziałami a opodal stróżówka, w której stale dyżurują specjalnie w tym celu zaangażowani dozorcy. W jednym z przedziałów o szerokim rozstawie prętów, pozwalającym na swobodne przedostawanie się małych niedźwiadków, przebywa wspaniała niedźwiedzica (...) „Lola” z dwoma małymi niedźwiadkami, które się urodziły tutaj na początku stycznia br. (...) Do ludzi odnoszą się niedźwiadki z nieufnością. W drugim przedziale siedziały 4 młode niedźwiedzie, sprowadzone przez dr. J. Żabińskiego, dyr. Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego z Rosji Sowieckiej, z których trzy sztuki wypuszczono 3 lipca, z chwilą dojrzenia większych ilości jagód, które posłużą im teraz za podstawowy pokarm. Chwilowo pozostawał w klatce największy z tych niedźwiedzi około dwa i pół lat liczący samiec, co do którego istniały obawy, że może okazać się niebezpiecznym dla ludzi. Przed tym w klatce tej znajdowały się niedźwiedzie, sprowadzone również z Rosji Sowieckiej w listopadzie 1937 r. Pierwszą parę wypuszczono 11 kwietnia, drugą 30 tegoż miesiąca. Niedźwiedzie utrzymywane są w zupełnej izolacji od ludzkiego towarzystwa. Odwiedzają je tylko osoby, związane z hodowlą. Za pożywienie sztukom trzymanym w klatce służy rano o 7 zupa na mięsie wołowym z kartoflami, suchary, kości; w południe i o 4 popołudniu dostają one mleko z miodem. Od czasu do czasu zadaje się im buraki i jabłka. Kąpieli zażywają niedźwiedzie w specjalnie w tym celu sporządzonych dużych korytach”.

Fragment lasu po gradacji kornika z potężną sosną (2008r.)

  Restytucja niedźwiedzi w Białowieży dokonywana była dwoma sposobami. Pierwszy z nich polegał na wypuszczaniu młodych niedźwiadków podchowanych w klatce, które na wolności miały podlegać stopniowemu dziczeniu. Drugim sposobem było zasilanie puszczy w niedźwiedzie, urodzone na miejscu przez niedźwiedzicę, pozostającą w klatce. Niedźwiadki te w założeniu miały odbywać coraz dalsze wycieczki, w końcu zdziczeć i już nie powrócić do matki. Restytucję niedźwiedzi przerwał wybuch II wojny światowej. Szerzej o tym w haśle NIEDŹWIEDŹ.

  Po placówce restytucyjnej niedźwiedzi w oddziale 317 pozostały dzisiaj jedynie nieliczne ślady: betonowo-ceglana podmurówka stróżówki i resztki studni. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak