Postołowo


 Droga biegnąca przez wieś (2009r.)
Ludność 137 os.

Postołowo – leży na północ od Hajnówki na skraju Puszczy Białowieskiej. Liczba ludności tu zamieszkującej to 137 osób.
Wieś zamieszkała niegdyś  przez strzelców. W roku 1639 ostęp zwierzyny, w 1792 r. uroczysko zamieszkałe przez dwóch strażników : Maxima Owerczuka i Karola Kuczyńskiego. W 1775 r. wieś należała do Straży Hajnowskiej.

  Nazw wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa „postoły” czyli rodzaj obuwia tzw. łapcia plecionego z łyka . Wkładane na nogę owiniętą w onucę i przywiązywane sznurkiem.

    20 czerwca 1942 r. miała miejsce pacyfikacja wsi przeprowadzona przez hitlerowców. Oddziały wojska i żandarmerii otoczyły wieś , poczym spędzono w jedno miejsce wszystkich mieszkańców. Mężczyzn oddzielono od kobiet i dzieci. Ogłoszono ludności że w ciągu dwóch godzin mają spakować najpotrzebniejsze rzeczy i przygotować się do opuszczenia zabudowań. Ludność wsi została wywieziona furmankami do Dubin. Ruchomości pozostawione przez mieszkańców oraz zwierzęta hodowlane zrabowali Niemcy, zabudowania wsi spalono. Hitlerowcy aresztowali wówczas jednego mieszkańca wsi wraz z córką. Przed pacyfikacją Postołowo liczyło 13 gospodarstw i ok. 50 mieszkańców. (oprac. i zdjęcia: Krysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak