Dubicze Osoczne


 
Wjazd do wsi (2010r.)
liczba mieszkańców 120 os.

Wieś położona ok. 1 km od trasy Hajnówka – Bielsk Podlaski, przy nieczynnej linii kolejowej do Bielska Podl. Na terenie obecnej wsi w latach 1566-69 przedstawiciel jednego z najbardziej znaczących rodów w Wielkim Księstwie Litewskim, horodniczy grodzieński, następnie łowczy hospodarski, później wojewoda smoleński Hrehory Wołłowicz osadził osaczników, bartników i strzelców. Wieś weszła w skład Leśnictwa Bielskiego.

  Podczas okupacji hitlerowskiej wieś została spacyfikowana. 25 czerwca 1941 r. bezpośrednio po zajęciu hitlerowcy spalili zabudowania , strzelali przy tym do napotkanych mężczyzn. Mieszkańców wsi wypędzono w pole gdzie ich przetrzymywano przez pewien czas pod groźbą rozstrzelania. Podczas pacyfikacji zastrzelono 5 osób i jedną raniono. Hitlerowcy spalili 11 domów i 23 budynki gospodarcze. Spłonęło lub zrabowano 21 koni, 14 krów, 23 szt. trzody chlewnej.

W 1944 r. podczas wycofywania się wojsko niemieckie dokonało we wsi licznych grabieży i zniszczeń.

Obecnie wieś zamieszkuje 120 mieszkańców. (oprac i zdjęcia: Krzysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak