Miejsce straceń w Parku Narodowym


 Tablica upamietniająca bojowników ruchu oporu zamordowanych przez hitelrowców (2009r.)
 
 
 

Jedno z kilku miejsc masowych straceń z okresu okupacji niemieckiej w obrębie Polany Białowieskiej i terenów przyległych do niej. Znajduje się ono na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej (dawniej Ścisły Rezerwat Przyrody) Białowieskiego Parku Narodowego, na linii oddziałowej 369/370, w części południowej tych oddziałów.

  W lipcu 1964 roku odsłonięto tutaj tablicę pamiątkową, z napisem informującym, że w miejscu tym „spoczywają zwłoki bojowników ruchu oporu zamordowanych przez hitlerowców w latach 1941-44”. Miejsce to zostało ustalone i uhonorowane w pierwszych latach po wojnie. W dniu 2 listopada 1946 roku odbyła się tutaj wielka i podniosła uroczystość poświęcenia odnalezionych 15 zbiorowych mogił kryjących w sobie zwłoki przeszło 200 męczenników-bohaterów, zamordowanych przez Niemców w czasie okupacji. W następnych latach wykryto jeszcze 2 mogiły.

  W Parku Narodowym rozstrzelano m.in. część grupy liczącej 41 osób, ujętych podczas obławy w rejonie Puszczy w dniu 5 sierpnia 1941 roku (egzekucja odbyła się następnego dnia po ujęciu). W sierpniu tego samego roku zginął tutaj także były radny białowieskiego Sielsowietu, Daniel Droń. Tutaj rozstrzelano również Michała Zdankiewicza, właściciela restauracji i hotelu „Żubr” w Białowieży. W 1942 roku zastrzelono 2 jeńców radzieckich, którzy podjęli próbę ucieczki ze znajdującego się w Białowieży jenieckiego komanda pracy. W dniu 30 kwietnia 1942 roku prawdopodobnie rozstrzelano 1 osobę. Latem tegoż roku rozstrzelano 10 osób z Szostakowa. W dniu 22 czerwca 1942 roku – 4 osoby z Lipin, w dniu 25 czerwca 1942 roku – 4 osoby z Plosek. Prawdopodobnie w roku 1942 rozstrzelano też 1 osobę z Dubin oraz 1 osobę z Sapowa. Zimą 1942 roku patrolujący konno rezerwat żandarm zastrzelił napotkanego jeńca radzieckiego. W dniu 20 listopada 1943 roku rozstrzelano 4 osoby, w tym 3 z Białegostoku. Wkrótce też zginęły 3 dalsze osoby. W lipcu 1944 roku rozstrzelano 3 kobiety. W dniu 10 lipca 1944 roku rozstrzelano 3 osoby z rodziny Dudziczów. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak