Rawicki Władysław Jan (1907-1987)Mgr inż. leśnictwa, urządzał m.in. lasy Puszczy Białowieskiej, wykładał też w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Białowieży.

  Urodził się 6 maja 1907 roku w Dąbrowie Górniczej. Tutaj też ukończył gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym. W 1925 roku podjął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując w 1929 roku dyplom inżyniera-leśnika. W czasie studiów, w 1926 roku, pracował przez kilka miesięcy jako robotnik przy pomiarach miasta Dąbrowa Górnicza, a w czasie letnich wakacji w roku 1927 i 1928 był praktykantem przy urządzaniu Lasów Pszczyńskich i Puszczy Białowieskiej. W okresie od stycznia 1929 roku do lipca 1931 roku pełnił obowiązki młodszego asystenta przy Katedrze Biologii i Geografii Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego.

  W latach 1931-1935 prowadził prace urządzeniowe (terenowe i kameralne) w Lasach Starachowickich. W 1935 roku został zatrudniony na stanowisku praktykanta techniczno-leśnego w Białowieskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, na którym przepracował do lutego 1938 roku, kiedy został adiunktem leśnym w Parku Narodowym w Białowieży. Na tym stanowisku pracował do lutego 1940 roku. Równocześnie wykładał botanikę, urządzanie lasu oraz pomiar drzew i drzewostanów w miejscowej Państwowej Szkole dla Leśniczych.

  W czasie okupacji niemieckiej powrócił do Dąbrowy Górniczej i pracował w tartaku jako robotnik. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1948 pełnił obowiązki kierownika drużyny urządzania lasu w Śląskiej Dyrekcji Lasów Państwowych w Bytomiu. Później – do 1956 roku, był inspektorem, kierownikiem oddziału i biura Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach i Opolu. Od 1957 roku do czasu przejścia na emeryturę w 1972 roku pracował w krakowskim oddziale Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa – Oddział Krakowski na stanowiskach głównego inżyniera i starszego inspektora produkcji.

  Na emeryturze brał czynny udział w pracach społecznych, a zwłaszcza w śląskich placówkach Ligi Ochrony Przyrody i Polskim Towarzystwie Leśnym.

  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego”, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, odznaką „25-lecia pracy w lasach PRL”, Jubileuszowym Medalem Pamiątkowym z okazji Dwusetnej Rocznicy Urządzania Lasu w Polsce i Medalem 30-lecia BULiGL.

  Zmarł 1 grudnia 1987 roku w Dąbrowie Górniczej. (oprac. Piotr Bajko)

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak