Batareja (uroczysko)


Następną budowlą na wzgórzu w Białowieży był pałac carski, wybudowany w latach 1889-1894. Oryginalna widokówka z okresu I wojny światowej.

Uroczysko na terenie Polany Białowieskiej. Jego nazwa wyszła już z użycia.

Ludność Białowieży nazywała Batareją nieduże wzniesienie terenu nad rzeką Narewką, na którym w latach 1889-1894 został zbudowany pałac carski. Obecnie na tym miejscu wznosi się kompleks budynków, mieszczący dyrekcję i administrację Białowieskiego Parku Narodowego, muzeum przyrodnicze z salą wizualną, restaurację i pokoje gościnne Centrum Edukacyjno-Muzealnego BPN.

Nestor Genko podaje w czasopiśmie „Lesnoj Żurnał” (Nr 5/1902), że nazwa Batareja została nadana wzgórzu w 1831 roku, kiedy na tym miejscu Rosjanie zrobili stanowisko dla kilku dział, skierowanych do Białowieży w celu obrony przed atakami powstańców. Przed przystąpieniem do wykonania stanowiska dla dział, rozebrane zostały pozostałości po królewskim dworze myśliwskim z czasów Augusta III, rozbudowanego o dwa pawilony w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Nazwa Batareja używana była przez starszych mieszkańców Białowieży jeszcze w okresie międzywojennym. W zmienionej nieco formie (Batarei) odnotował ją w latach 30-tych ub. wieku J. J. Karpiński w sporządzonym przez siebie wykazie uroczysk Puszczy Białowieskiej. Po II wojnie światowej nazwa ta wyszła już całkowicie z użycia. Warto też zaznaczyć, że niektóre źródła podają nazwę uroczyska w formie: Staraja Batareja. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak